Hỏi đáp và tin tức

21/07/2022

Cách tính thời gian công tác khi tiếp nhận công chức

Ông Lê Hữu Thọ (Tây Ninh) được biết, theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP thì điều kiện để tiếp nhận viên chức vào làm công chức là có thời gian công tác 5 năm trở lên. Ông Thọ hỏi, thời gian 5 năm là tính từ thời điểm vào làm viên chức hay thời gian giữ ngạch lương viên chức?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điểm a, Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định trường hợp tiếp nhận vào công chức: “Trường hợp quy định tại các Điểm a, b, và c, Khoản 1 Điều này phải có đủ 5 năm công tác trở lên (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác nếu có trước đó ở vị trí công việc thuộc các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d, Khoản 1 Điều này) làm công việc có yêu cầu trình độ đào tạo chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển”.

Căn cứ quy định nêu trên thì thời gian 5 năm công tác trở lên được tính kể từ khi được tuyển dụng và được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng