Hỏi đáp và tin tức

16/07/2021

Chức danh hình thành qua bầu cử không phải là công chức

Bà Trần Thị Kim Linh (Bà Rịa-Vũng Tàu) là Bí thư cấp xã, giữ ngạch chuyên viên 10 năm. Tháng 1/2021 bà được bầu bổ sung trúng cử vị trí Trưởng ban kinh tế xã hội cấp huyện. Đến tháng 5/2021, do nhu cầu bố trí nhân sự, lãnh đạo điều bà sang vị trí Trưởng phòng chuyên môn thuộc huyện.

Bà Linh hỏi, trường hợp bà khi huyện điều động từ cán bộ xã lên cán bộ huyện có cần phải làm thủ tục tiếp nhận vào làm công chức theo quy đinh tại Nghị định 138/2020/NĐ-CP không? Nếu có thực hiện tiếp nhận vào công chức thì tuyển vào vị trí nào vì hiện tại vị trí Trưởng Ban kinh tế xã hội là vị trí cán bộ chưa có quy định trong Luật, Nghị định (chỉ quy định vào làm công chức). Bà có được điều động từ vị trí cán bộ qua làm vị trí công chức được không (trưởng phòng chuyên môn), nếu được theo quy định nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật thì chức danh Trưởng ban kinh tế ngân sách (Hội đồng nhân dân) cấp huyện là chức danh cán bộ hình thành thông qua bầu cử, không phải là công chức. Do đó, không phải thực hiện việc tiếp nhận vào làm công chức.

Việc điều động từ vị trí cán bộ (cấp huyện) sang làm công chức phải căn cứ yêu cầu về thời gian làm việc, tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm. Việc điều động (trong cùng hệ thống cấp huyện) thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà không phải thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện trở lên.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng