Hỏi đáp và tin tức

14/05/2019

UBND TP.Hà Nội thông báo Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019

Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 993/HD-BCĐ về việc Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Ngày 25/4/2019 UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nộp danh sách đăng ký thi tuyển công chức cấp xã năm 2019. Để việc tổ chức thi tuyển tránh những sai sót có thể xảy ra, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thông báo kết quả tổng hợp danh sách đăng ký thi tuyển dụng công chức cấp xã trên Website của Sở Nội vụ Hà Nội để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi vào đơn vị mình để rà soát lại dữ liệu, đặc biệt là các nội dung: ngành, chuyên ngành đào tạo, chức danh đăng ký tuyển dụng, xã, phường đăng ký thi tuyển, chế độ ưu tiên cộng điểm, diện được miễn thi Tin học, các thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký dự thi.

Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi báo cáo với cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để các cơ quan, đơn vị kiểm tra rà soát, sau đó tổng hợp sai sót cần đính chính.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo các nội dung đính chính bằng văn bản gửi về Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức, qua Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 17/5/2019 để tổng hợp, điều chỉnh.

*** Chi tiết Thông báo như sau:

** Tài liệu đính kèm: Danh sách đăng ký thi công chức cấp xã

Nguồn tin: sonoivu.hanoi.gov.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng