Ôn thi công chức, viên chức

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2024

Trung tâm Bồi dưỡng

kiến thức Hành chính Công
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 021/2024/TTBDKT-HCC

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2024

 

Thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức

Kho bạc Nhà nước 2024

 

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng công chức của Kho bạc Nhà nước năm 2024, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức Hành chính Công (Trực thuộc công ty Công ty TNHH LVS Vietnam) thông báo cung cấp tài liệu ôn thi công chức Kho bạc Nhà nước 2024, cụ thể như sau:

Kiến thức chung: 500.000đ (Tài liệu Video + Text + Bộ câu hỏi + Bài thi thử tự động trên máy)

– Tiếng Anh: 400.000đ (Tài liệu Video + Text + Bộ câu hỏi + Bài thi thử tự động trên máy)

– Môn nghiệp vụ chuyên ngành: 600.000đ (Tài liệu Video + Text)

**Tài liệu gồm đường link và mật khẩu để các bạn có thể truy cập.

**Giảm 10% cho các bạn mua tài liệu cả 3 môn.

– Địa điểm mua tài liệu: Số 9 ngõ 43 (Ngõ 51 cũ) – Nguyễn Phong Sắc – Cầu Giấy – Hà Nội (Xem bản đồ chỉ đường)

Điện thoại: 02432.191.382

Hotline: 0848.057.110 (Hoặc Zalo)

***Chúng tôi nhận tiền học phí qua các tài khoản sau:

– Số tài khoản: 2127213666
– Techcombank – Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR – Techcombank: Tại đây

Hoặc:

– Số tài khoản: 7436589037100
– MB – Ngân hàng Quân đội
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

– Mã QR – MB: Tại đây

***Xin liên lạc trước khi chuyển khoản.

Mô tả tài liệu Video:

 

Từ khóa: