word-the-cao

92 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Giá: 40,000

Tài liệu dài 30 trang, gồm 92 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức chuyên ngành CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC

Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

Câu 1: Công nghệ thông tin theo Luật Công nghệ thông tin được hiểu như thế nào?

A. Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số.

B. Công nghệ thông tin là một ngành kỹ thuật vận dụng tất cả các tiến bộ về khoa học, công nghệ, điện tử, toán học, quản trị học…. để thu thập, biến đổi, truyền tải, lưu trữ, phân tích, suy luận, sắp xếp thông tin… phục vụ cho lợi ích của con người. Cụ thể : máy tính, internet, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa….đều thuộc lĩnh vực của CNTT.

C. Công nghệ thông tin là một thuật ngữ rộng bao quát bao gồm phương pháp, phương tiện, kĩ thuật máy tính và viễn thông, kĩ thuật lập trình… để khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin phong phú và đa dạng phục vụ lợi ích con người.

D. Công nghệ thông tin (CNTT) là một ngành Tin học (Informatics) nghiên cứu về lĩnh vực (về mặt) Công nghệ của Tin học.

 

Câu 2: Cơ quan nào xây dựng và ban hành Quy chế quản lý, khai thác ệ phần mềm?

A. Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

B. Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

C. Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

 

Câu 3: Dịch vụ đào tạo từ xa là

A. Dịch vụ phần mềm

B. Dịch vụ nội dung thông tin số

C. Dịch vụ phần cứng

D. Cả 3 phương án còn lại đều đúng

 

Câu 4: Tổ chức, cá nhân có quyền gì trong quản lý và sử dụng thông tin số?

A. Sửa đổi thông tin số của tổ chức, cá nhân khác.

B, Lựa chọn và sửa đổi thông tin số của tổ chức, cá nhân khác.

C. Tự do sử dụng thông tin số vào mục đích chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật.

D. Trích dẫn nội dung thông tin số của tổ chức, cá nhân khác mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin số.

 

Câu 5: Tổ chức, cá nhân thiết lập trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” cần phải làm gì?

A. Phải thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông)

B. Không phải chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử của mình.

C. Phải thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) và chịu trách nhiệm quản lý nội dung trang thông tin điện tử của mình.

D. Không cần thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).