pdf-nạp thẻ

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tin học

Giá: 20,000

Tài liệu gồm 3 phần:

– Phần căn bản – Hệ điều hành

– Phần Microsoft Office

– Phần Mạng – Internet

tinhoc1-10-150828030712-lva1-app6892_Page_01