Tài nguyên

18/06/2020

Video chữa bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức

“Video chữa bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức” là chuỗi video chữa bài tập Tiếng Anh trình độ A2 tương đương trình độ B(cũ) và tương đương bậc 2 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bài giảng cũng tuân theo các quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Video này được xây dựng trên bộ tài liệu ” 426 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 “.

 

Xem Video:

Phần 1: Tại đây

Phần 2: Tại đây

Các phần khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

 

***Nếu các bạn thấy bài giảng của chúng tôi có ích thì xin hãy Like, Bình luận và Đăng ký (Subscribe) kênh Youtube của chúng tôi. Xin cảm ơn!

 

Lưu ý: Sau khi học xong tất cả các phần của bộ bài giảng này các bạn có thể kiểm tra lại kiến thức đã học được bằng việc làm ” Bài thi thử trắc nghiệm môn Tiếng Anh trình độ A2 ôn thi công chức, viên chức

Từ khóa:

Các bài đã đăng