Thi thử

Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội môn Kiến thức chung 2022

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội môn Kiến thức chung 2022" được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức hành chính Hà Nội môn Kiến thức chung 2022" với những nội dung sau:

1. Hiến pháp Việt Nam năm 2013

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 (Các chương I, II, III)

3. Luật 47/2019/QH14Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

4. Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12

5. Luật số 52/2019/QH14của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức

6. Luật số 80/2015/QH13 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Các chương I, II, III, IX, X, XIII)

7. Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Các chương I, II, IV, V)

8. Nghị định 154/2020/NĐ-CPsửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. (Các điều 1,2)

9. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 số 36/2018/QH14 (Các chương I, II, III, IX, X)

10. Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

11. Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

12. Nghị định 30/2020/NĐ-CP công tác văn thư

13. Nghị định 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

14. Nghị quyết số 76/NQ-CPngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Lưu ý: Bài thi này là bài thi có thu phí.

- Mã bài thi: TT30

- Giá bài thi: 230.000 VND (Không giới hạn lượt truy cập)

Cách mua bài thi:

Bước 1: Chọn mã bài thi

Bước 2: Chuyển khoản vào 1 trong các tài khoản sau của chúng tôi:

– Số tài khoản: 106001656904
– VietinBank – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

Hoặc:

– Số tài khoản: 0491000092374
– VIETCOMBANK – chi nhánh Thăng Long
– Chủ tài khoản: Lê Vĩnh Sinh

*** Xin bạn hãy điền số điện thoại của bạn vào nội dung chuyển khoản

Bước 3: Nhắn tin vào số điện thoại 0848.057.110 với các nội dung sau:

– Tên ngân hàng của chúng tôi mà bạn vừa chuyển khoản vào
– Số tiền bạn đã chuyển khoản
– Địa chỉ email của bạn

– Mã bài thi mà bạn muốn mua

Sau khi nhận được chuyển khoản và tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ gửi mail cho bạn gồm các nội dung để truy cập bài thi.

Quy cách của bài thi:

* Chấm điểm tự động.

* Mỗi lần làm lại bài thi các câu hỏi sẽ khác.

* Thời gian thi: 60 phút.

* Số câu hỏi: 60 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 30/60

* Mỗi chuyên đề sẽ có 15 câu trong bài thi.

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

***Bạn có thể làm thử một số câu trong bài thi bằng việc bấm vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới.

Từ khóa:

Các bài đã đăng