​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020

20/11/2020

​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 15/12/2020

– Địa điểm: phòng Tổ chức cán bộ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, 1/6K đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020 ​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020

​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020 ​Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyển dụng công chức năm 2020

 Nguồn tin: vksdongnai.gov.vn