Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức năm 2018

11/09/2018

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-BQL ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018.

Ban QLDA – ĐTXD Công trình giao thông tỉnh Hậu Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

 Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

 Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (trừ trường hợp có bằng đại học về ngoại ngữ), chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên (trừ trường hợp có bằng Trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin).

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

 Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

 Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Số lượng, chuyên môn và vị trí việc làm cần tuyển:

–  Nhu cầu tuyển dụng: Số lượng 02 chỉ tiêu.

1. Vị trí việc làm công tác kế hoạch kỹ thuật:

– Số lượng: 01 người.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường hoặc Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

2. Vị trí việc làm công tác giám sát công trình:

– Số lượng: 01 người.

– Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng cầu đường.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ);

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp (điểm đề tài tốt nghiệp) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh thẻ 4×6 không quá 6 tháng.

– 02 phong bì có dán tem (ghi rõ họ, tên, số điện thoại và địa chỉ liên hệ).

IV. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

1. Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ ngày 11/9/2018 đến hết ngày 8/10/2018 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Ban QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang – Lầu 3, UBND tỉnh Hậu Giang, Số 02, đường Hòa Bình, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

V. Hình thức tuyển dụng:Phỏng vấn xét tuyển.

VI. Nội dung xét tuyển:

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển gồm: kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành. Nội dung cụ thể sẽ thông báo khi nhận phiếu xét tuyển.

* Ghi chú:

 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, thời gian tổ chức phỏng vấn, kết quả xét tuyển, danh sách người trúng tuyển sẽ được dán thông báo trên Bảng thông tinh tại Ban QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang.

 Thí sinh tự ôn tập để tham gia phỏng vấn.

– Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không hoàn trả lại.

Ban QLDA – ĐTXD CTGT tỉnh Hậu Giang xin trân trọng Thông báo.

Nguồn tin: baohaugiang.com.vn