Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bình Định tuyển dụng công chức năm 2020

17/09/2020

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 3932-CV/BTCTU ngày 03/4/2020 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Định về việc thông báo biên chế năm 2020;

Căn cứ Kết luận cuộc họp Đảng đoàn và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ngày 08/5/2020 về tuyển dụng cán bộ công tác tại cơ quan tỉnh Hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh thông báo:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn:

– Là công dân Quốc tịch Việt Nam.

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Tốt nghiệp đại học trở lên, Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên, Chứng chỉ Tin học Văn phòng hoặc Chứng chỉ Tin học trình độ B trở lên; Chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (nếu có).

– Đang là công chức, nếu là viên chức phải đủ điều kiện chuyển ngạch công chức; đang công tác trên địa bàn tỉnh Bình Định.

(Ưu tiên người sinh sau năm 1990; chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc Tin học)

2. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Đơn xin chuyển công tác của cá nhân (có xác nhận của cơ quan, đơn vị đang công tác).

– Bản sao giấy khai sinh.

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày cá nhân nộp hồ sơ tiếp nhận.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Bản nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực công tác… của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đang sử dụng công chức, viên chức.

– Các quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức; quyết định nâng lương và các quyết định khác có liên quan đến quá trình công tác.

– Bản sao chứng thực bảo hiểm xã hội.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Thời gian, hình thức và địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận Hồ sơ: Từ ngày 16/9/2020 đến hết ngày 20/10/2020 (trong giờ hành chính).

– Hình thức nhận Hồ sơ: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp.

– Địa điểm nhận Hồ sơ: Cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bình Định (số 241 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn); số điện thoại liên hệ: 0256.3811352 hoặc đ/c Lưu Thị Diệp – Phó Trưởng ban Ban Xây dựng hội Hội Nông dân tỉnh, điện thoại: 0983015326.

Nguồn tin: hoinongdanbinhdinh.org.vn