Ban Thường vụ huyện ủy Tiên Yên, Quảng Ninh thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý

28/03/2024

Ban Thường vụ huyện ủy Tiên Yên, Quảng Ninh thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 18/3/2024 đến hết ngày 29/3/2024.

– Địa điểm: Ban Tổ chức Huyện ủy Tiên Yên (tằng 2, nhà C, trụ sở Huyện ủy) Tiên Yên, phố Đông Tiến 1, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

blank

blank blank

blank

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.quangninh.gov.vn