Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tuyển dụng công chức năm 2017

30/12/2017

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo nhu cầu, kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu, trong đó:

– Chỉ tiêu tuyển dụng công chức: 31 chỉ tiêu, gồm:

+ Công chức làm việc tại các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh: 06 chỉ tiêu.

+ Công chức làm việc tại các thành ủy, huyện ủy: 25 chỉ tiêu.

– Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại trường Chính trị tỉnh: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 28/12/2017 đến hết ngày 28/01/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ và Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trụ sở các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

84 KH-1 84 KH-2 84 KH-3

84 KH-4 84 KH-5 84 KH-6

84 KH-7 84 KH-8

(Bấm vào ảnh để xem ảnh cỡ lớn)

84 KH-9 84 KH-10 84 KH-11 84 KH-12

Nguồn tin: backan.gov.vn