Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

11/12/2019

Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019 Bảo tàng Bến Tre tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: svhttdl.bentre.gov.vn