Bảo tàng Tôn Đức Thắng tuyển dụng viên chức năm 2019

16/04/2019

Bảo tàng Tôn Đức Thắng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 vị trí Sưu tầm.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/05/2019.

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Bảo tàng Tôn Đức Thắng. Địa chỉ:  Số 5, đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: baotangtonducthang.com