Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018

30/05/2018

Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu, trong đó:

– Bộ phận chuyên môn: 24 chỉ tiêu.

-Bộ phận quản lý, hành chính: 01 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 30/05/2018 đến hết ngày 26/06/2018 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính – Bệnh viện đa khoa Diễn Châu, Nghệ An. Địa chỉ: Xóm 7, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

BVDK DIEN CHAU BVDK DIEN CHAU

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn