Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018

26/11/2018

Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, Sơn La tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu, trong đó:

– Bác sĩ hạng III: 04 chỉ tiêu.

– Điều dưỡng hạng IV: 04 chỉ tiêu.

– Hộ sinh hạng IV: 01 chỉ tiêu.

– Quản trị viên hệ thống hạng III: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 19/11/2018 đến hết ngày 14/12/2018  tại phòng Tổ chức – Hành chính.

*** Chi tiết Kế hoạch tuyển dụng như sau:

kh-92-1

kh-92-2 kh-92-3

kh-92-4 kh-92-5

Nguồn tin: sonoivu.sonla.gov.vn