Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

21/08/2019

Thực hiện công văn số 10003/UBND-THKH ngày 02 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2019 với số lượng viên chức cần tuyển như sau.

I. Số lượng cần tuyển 77 người, gồm:

1. Bác sĩ hạng III: 08 người (Tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa).

2. Dược sỹ hạng III: 01 người (Tốt nghiệp Dược sỹ Đại học)

3. Dược sĩ hạng IV: 01 người (Tốt nghiệp Dược sĩ trung cấp trở lên).

4. Điều dưỡng hạng III: 04 người (Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng).

5. Điều dưỡng hạng IV: 46 người (Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng, nếu tốt nghiệp chuyên ngành hộ sinh, Y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định).

6. Kỹ thuật viên y hạng III: 01 người (Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật viên y, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học)

7. Kỹ thuật viên hạng IV: 02 người (Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành kỹ thuật viên y, xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học)

8. Hộ sinh hạng III: 01 người (Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa)

9. Hộ sinh hạng IV:04 người (Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành hộ sinh, sản phụ khoa, sản nhi).

10. Chuyên viên: 01 người (Tốt nghiệp đại học các ngành hoặc chuyên ngành quản lý nhân sự).

11. Văn thư trung cấp: 01 người (Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư).

12. Kế toán viên: 02 người (Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, Kế toán).

13. kế toán viên trung cấp:01 người (Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành tài chính kế toán).

14. Lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP: 04 người, Gồm:01 lái xe, 02 hộ lý, 01 người bảo vệ.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội tín ngưỡng, tôn giáo, có nguyện vọng làm việc tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

1.1. Có quốc tịch Việt nam và cư trú tại Việt nam;

1.2. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

1.4. Có lý lịch rõ ràng;

1.5. Có bằng tốt nghiệp phù hợp với vị trí việc làm;

1.6. Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương tại thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

1.7. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày 11/3/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo.

1.8. Có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt nhiêm vụ theo vị trí việc làm đã đăng ký dự tuyển.

III. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

IV. Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

+ Từ ngày 12/8/2019 đến hết ngày 12/9/2019.

+ Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân.

+ Số điện thoại liên hệ: 0936 814 343; 0354 002 606.

Nguồn tin: vanhoadoisong.vn