Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

22/11/2019

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 70 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18/12/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời

Địa chỉ:  Đường 19/5, khóm 7, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 02513.877.234

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: benhvientranvanthoi.com