Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tuyển dụng tháng 10 năm 2019

08/10/2019

Bệnh viện Da Liễu TP.HCM thông báo thông tin tuyển dụng tháng 10 năm 2019 như sau:

Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tuyển dụng tháng 10 năm 2019

Nguồn tin: bvdl.org.vn