Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2020

24/02/2020

Bệnh viện Huyết học – Truyền máu TP. Cần Thơ tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển như sau:

1. Tổng số viên chức tuyển dụng: 08 bác sĩ đa khoa.

2. Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 10/03/2020

3. Liên hệ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện Huyết học – Truyền máu thành phố Cần Thơ.

Địa chỉ: số 317 Nguyễn Văn Linh, P. An Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 0292.3812068.

Nguồn tin: Báo Cần Thơ