Bệnh viện Nhân Ái tuyển dụng viên chức năm 2019

14/05/2019

Bệnh viện Nhân Ái tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua phỏng vấn.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 13/05/2019 đến ngày 11/06/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nhân Ái. Xã Phú Văn – Huyện Bù Gia Mập – Tỉnh Bình Phước.

**** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Nguồn tin: benhviennhanai.vn