Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM tuyển dụng lao động năm 2019

02/12/2019

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM tuyển dụng 16 chỉ tiêu nhân sự tháng 12 năm 2019 như sau:

Nguồn tin: bvpnt.org.vn