Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

07/10/2019

Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  từ ngày 04/10/2019 đến hết ngày 02/11/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, Số 183 đường Hải Thượng Lãn Ông, Thành Phố Thanh Hóa.

Điện thoại: 0237.3954469

****Thông báo chi tiết như sau: 

Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện phụ sản Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: benhvienphusanthanhhoa.vn