Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019

11/10/2019

Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày04/10/2019 đến hết ngày 02/11/2019.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính Quản trị Bệnh viện Quận 9 (Tầng 3), số 387 Lê Văn Kiệt, KP2, Phường Tăng nhơn Phú A, Quận 9.

Điện thoại: 028.2987.3628

*****Chi tiết cụ thể như sau: 

Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019

Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019

Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019 Bệnh viện Quận 9, TP.HCM tuyển dụng viên chức Y tế năm 2019

Nguồn tin: bvquan9.medinet.gov.vn