Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022

21/10/2022

Thực hiện văn bản số 2837/SYT-TCCB ngày 24/8/2022 của Sở Y tế về thực hiện công tác tuyển dụng viên chức y tế năm 2022; Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng viên chức cần tuyển: 04 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm:

– Vị trí việc làm Bác sĩ đa khoa (Bác sĩ Y khoa) hạng III: 03 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm Kỹ thuật hình ảnh y học hạng III: 01 chỉ tiêu.

3. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

4. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Riêng đối với điều kiện dự tuyển về trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Đối với thí sinh dự tuyển có văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, còn trong hạn sử dụng ở trình độ tương đương hoặc có trình độ cao hơn yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng thì không phải thực hiện việc đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ.

+ Đối với thí sinh dự tuyển không có văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định, hoặc có văn bằng chứng chỉ tin học, ngoại ngữ do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định nhưng không trong thời hạn sử dụng, hoặc trình độ thấp hơn yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng thì phải thực hiện việc đánh giá năng lực, kỹ năng sử dụng tin học, ngoại ngữ thông qua các bài thi trắc nghiệm do Hội đồng xét tuyển quyết định.

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo vị trí việc làm cần tuyển

5. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức:

5.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người dự xét tuyển vào làm việc tại các khoa, phòng trực thuộc Bệnh viện phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định;

– Có phẩm chất, đạo đức, có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

5.2. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

– Vị trí việc làm Bác sĩ đa khoa (Bác sĩ Y khoa) hạng III: TN Đại học trở lên, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa (Bác sĩ Y khoa)

– Vị trí việc làm Kỹ thuật hình ảnh y học hạng III: TN Đại học trở lên, chuyên ngành hình ảnh y học

5.3. Tiêu chuẩn về trình độ tin học, ngoại ngữ

Có kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và sử dụng được ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

6. Hồ sơ xét tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 được ban hành kèm theo Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, (kèm theo thông báo này);

– 02 phòng bì (có dán tem), ghi rõ địa chỉ người dự xét tuyển ở phần nơi nhận;

– Hồ sơ được bỏ vào bì đựng riêng và không trả lại.

7. Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ là: 30 ngày kể từ ngày 20/10/2022 đến hết ngày 18/11/2022 (thu hồ sơ trong giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần).

– Thời gian xét tuyển dự kiến từ ngày 08/12/2022 đến hết ngày 09/12/2022

8. Địa điểm nhận hồ sơ và xét tuyển

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh Số 8, Đường Đồng môn, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0239 3856 690 hoặc 0912534181

9. Lệ phí xét tuyển:

Lệ phí đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

Người nộp hồ sơ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ của mình, nếu phát hiện có gian dối về hồ sơ thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn tin: www.benhvientamthanhatinh.com