Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

02/12/2019

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 03/12/2019 đến ngày 01/01/2020

– Địa điểm: Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Tổ 28, phường Hòa Minh, quận Linh Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2019

*****Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: benhvienungbuoudanang.com.vn