Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

27/11/2019

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 82 chỉ tiêu, trong đó:

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 18/12/2019.

– Địa điểm: Tại phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Y học cổ truyền Cà Mau

Địa chỉ: Đường Lý Văn Lâm, Khóm 6, Phường 1, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

>>>>Xem thêm: Sở Y tế tỉnh Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: benhvienyhoccotruyentinhcamau.com