Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng năm 2018

22/11/2018

Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV tuyển dụng viên chức, lao động hợp đồng năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu, trong đó:

– Viên chức: 09 Cảng vụ viên làm Quản lý cảng.

– Lao động hợp đồng: 09 Điều khiển cano cao tốc.

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 22/11/2018 đến hết ngày 21/12/2018.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính, Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa Khu Vực IV, Địa chỉ: 366Đ, CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

1357-TB-CVIV-1

1357-TB-CVIV-2 1357-TB-CVIV-3(1)

1357-TB-CVIV-4(1) 1357-TB-CVIV-5(1) 1357-TB-CVIV-6(1)

Nguồn tin: pa4.gov.vn