Cảng vụ hàng hải Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2019

22/04/2019

Cảng vụ hàng hải Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 với nội dung như sau:

I. Vị trí và số lượng viên chức cần tuyển

1. Vị trí: Kế toán;        Số lượng: 01 người

2. Vị trí: Thủy thủ ca nô công vụ;     Số lượng: 01 người

II. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

III. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển

1. Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày từ ngày 18/4/2019 đến ngày 18/5/2019 (trong giờ hành chính tất cả các ngày làm việc);

2. Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Nam Định, Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định;

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: cangvuhanghainamdinh.gov.vn