Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019

08/11/2019

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó: 

– Vị trí Thuyền trưởng: 02 chỉ tiêu

– Vị trí Máy trưởng: 02 chỉ tiêu

– Vị trí Thủy Thủ: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 01/11/2019

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh.

Địa chỉ: Số 01 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 039 7268 496 (gặp anh Đạt)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019 Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019

(Bấm vào để xem ảnh cỡ lớn)

 

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: cangvuhanghaiquangninh.gov.vn