Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021

06/01/2022

Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2021 như sau:

>>>>> Xem thêm: Cảng vụ hàng hải TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

Nguồn tin: cangvuhanghaitphcm.gov.vn