Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018

15/06/2018

Căn cứ Thông báo Tuyển dụng số 254/TB-CVMT ngày 07/5/2018 và số lượng hồ sơ ứng tuyển tại các vị trí. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng tại các vị trí sau:

A. Vị trí và yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo:

I. Khối các phòng thuộc Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: 04 người, cụ thể như sau:

– 01 Chuyên viên Kế hoạch – Đầu tư: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành Xây dựng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

– 02 Chuyên viên giám sát an ninh hàng không: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành: Luật, An ninh, cảnh sát hoặc tốt nghiệp trung cấp các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

– 01 Chuyên viên kế toán: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

II. Khối các đại diện Cảng vụ hàng không miền Trung tại các Cảng hàng không: 09 người, cụ thể như sau:

1. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng HKQT Phú Bài: 02 người

– 02 Chuyên viên Giám sát an ninh hàng không: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành: Luật, An ninh, Cảnh sát hoặc tốt nghiệp trung cấp các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

2. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Phù Cát: 01 người.

– 01 Chuyên viên Giám sát an toàn hàng không: Tốt nghiệp Đai học trở lên một trong các ngành Kỹ thuật hàng không; Cảng HK,SB; Quản lý hoạt động bay; Cơ khí; Điện; Điện tử; Viễn thông; Chế tạo máy hoặc tốt nghiệp trung cấp các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

3. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Tuy Hòa: 01 người.

– 01 Chuyên viên Giám sát an toàn hàng không: Tốt nghiệp Đai học trở lên một trong các ngành Kỹ thuật hàng không; Cảng HK,SB; Quản lý hoạt động bay; Cơ khí; Điện; Điện tử; Viễn thông; Chế tạo máy hoặc tốt nghiệp trung cấp các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

4. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng HKQT Cam Ranh: 03 người.

– 01 Chuyên viên Giám sát chất lượng dịch vụ & vận tải hàng không: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành: Kinh tế, Quản trị, Ngoại ngữ, Hàng không hoặc tốt nghiệp trung cấp một trong các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

– 01 Chuyên viên Giám sát an ninh hàng không: Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong  các ngành: Luật, An ninh, cảnh sát hoặc tốt nghiệp trung cấp một trong các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

– 01 Chuyên viên Giám sát an toàn hàng không: Tốt nghiệp Đai học trở lên một trong các ngành Kỹ thuật hàng không; Cảng HK,SB; Quản lý hoạt động bay; Cơ khí; Điện; Điện tử; Viễn thông; Chế tạo máy hoặc tốt nghiệp trung cấp các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

5. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Pleiku: 01 người.

– 01 Chuyên viên Giám sát an toàn hàng không: Tốt nghiệp Đai học trở lên một trong các ngành Kỹ thuật hàng không; Cảng HK,SB; Quản lý hoạt động bay; Cơ khí; Điện; Điện tử; Viễn thông; Chế tạo máy hoặc tốt nghiệp trung cấp các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

6. Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không Chu Lai: 01 người.

– 01 Chuyên viên Giám sát an toàn hàng không: Tốt nghiệp Đai học trở lên một trong các ngành Kỹ thuật hàng không; Cảng HK,SB; Quản lý hoạt động bay; Cơ khí; Điện; Điện tử; Viễn thông; Chế tạo máy hoặc tốt nghiệp trung cấp các ngành nói trên và có thêm bằng đại học khác.

 B. Yêu cầu về trình độ tiếng Anh và tin học

1. Trình độ tiếng Anh:

– Bằng Cử nhân tiếng Anh trở lên hoặc Chứng chỉ TOEIC quốc tế 450 điểm trở lên hoặc tương đương (tiếng Anh cấp độ B1 khung châu Âu; TOEFL (450 PBT, 133 CBT, 45 IBT), IELTS 4.5 trở lên, chứng chỉ tiếng Anh TOEIC/TOEFL do ETS cấp).

2. Trình độ tin học: Tin học văn phòng trở lên.

C. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

D. Điều kiện, hồ sơ dự tuyển:

1. Điều kiện:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 20 tuổi đến 40 tuổi;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ dự tuyển:

 – Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 tại Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức hoặc liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ – Cảng vụ hàng không miền Trung);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Kể từ ngày 12/6/2018 đến hết ngày 26/6/2018 (Trong giờ hành chính).

5. Nơi nhận hồ sơ

– Phòng Tổ chức cán bộ, Cảng vụ Hàng không miền Trung

Địa chỉ: Trụ sở Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng – Điện thoại: 0236.3614821.

*** Xem thêm: Cảng vụ hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2018

Nguồn tin: www.maa.gov.vn