Cảng vụ hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2019

22/04/2019

Căn cứ Quyết định số 698/QĐ-CHK ngày 04/4/2019 của Cục hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Cảng vụ hàng không miền Trung.

Cảng vụ hàng không miền Trung thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu, trong đó:

– Khối các phòng thuộc Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng: 04 chỉ tiêu.

– Khối các phòng thuộc Cảng vụ hàng không miền Trung tại Cảng hàng không địa phương: 08 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Đến hết ngày 06/05/2019, trong giờ hành chính.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính. Cảng vụ hàng không miền Trung.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: maa.gov.vn