Công an huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022

02/08/2022

Công an huyện Mang Yang, Gia Lai tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 29/07/2022 đến hết ngày 12/08/2022

– Địa điểm: Công an huyện Mang Yang

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Nguồn tin: congan.gialai.gov.vn