Cục Công nghệ thông Tin, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2019

11/10/2019

Cục Công nghệ thông Tin, Bộ Tư pháp tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian:  từ ngày 10/10/2019 đến hết ngày 11/11/2019.

– Địa điểm: Trung tâm Thông tin, Cục Công nghệ thông Tin, Phòng 203 – Nhà N6, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội

*****Thông báo chi tiết như sau: 

*****Tài liệu đính kèm:

– Đơn đăng ký dự tuyển 

Nguồn tin: moj.gov.vn