Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển dụng lao động năm 2019

08/11/2019

Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển dụng lao động năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, trong đó: 

– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu

– Lưu trữ viên: 01 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/11/2019 đến ngày 15/11/2019

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 408, nhà A), Cục Sở hữu trí tuệ 384 – 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

*****Thông báo chi tiết như sau:

*****Tài liệu đính kèm: 

– Đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: most.gov.vn