Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công chức năm 2020

10/06/2020

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 02 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận không qua thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày thông báo đến hết ngày 30/06/2020

– Địa điểm: Trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, 36 Nguyễn Sinh Sắc, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công chức năm 2020 như sau:

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận công chức năm 2020 như sau:

Nguồn tin: thads.moj.gov.vn