Đài Phát thanh, TT Văn hóa – Thông tin – Thể thao TP. Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021

06/09/2021

Đài Phát thanh, TT Văn hóa – Thông tin – Thể thao TP. Chí Linh, Hải Dương tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/09/2021 đến hết ngày 30/09/2021

– Địa điểm: Đài Phát thanh và TT Văn hóa – Thông tin – Thể thao TP. Chí Linh,

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: chilinh.haiduong.gov.vn