Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

29/10/2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 28/10/2019 đến hết ngày 28/11/2019.

– Địa điểm: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức – Hành chính Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên

Địa chỉ: số 81 Lê Trung Kiên, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

*****Thông báo chi tiết như sau: 

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019 Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên tuyển dụng viên chức năm 2019

Nguồn tin: ptpphuyen.vn