Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017

07/11/2017

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, trong đó:

– Phóng viên: 04 chỉ tiêu.

– Kỹ sư kết nối chương trình (Playlist): 01 chỉ tiêu.

– Kỹ sư quản lý kỹ thuật: 01 chỉ tiêu.

– Kỹ thuật viên dựng phim: 03 chỉ tiêu.

2. Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ:

– Hồ sơ dự tuyển gửi về: Phòng Tổ chức – Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, số 564 CMT8, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày thông báo đến hết ngày 01/12/2017.

*** Chi tiết thông báo như sau:

images5314743_tuyen_1

images5314744_tuyen_2 images5314745_tuyen_3

Nguồn tin: www.brt.vn