Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

12/10/2021

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-ĐCMNDT ngày 28/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 của Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc;

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-ĐCMNDT ngày 19/7/2021 của Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc về việc xét tuyển viên chức năm 2021;

Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu, số lượng cần tuyển dụng: 21 viên chức, cụ thể:

1. Âm thanh viên hạng IV : 02
2. Diễn viên ca : 05
3. Diễn viên múa : 08
4. Diễn viên nhạc công

– Nhạc công Guitar solo – đàn Sến

 

: 01

– Nhạc công Guitar bass – đàn Tứ : 01
– Nhạc công Organ, đàn Kanhi : 01
– Nhạc công trống bộ (Drum), trống Ghi năng 1 : 01
– Nhạc công trống Ghi-năng 2, trống Paranưng 1 : 01
– Nhạc công kèn Saranai, đàn Bầu : 01

II. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng viên chức

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chuyên môn nghiệp vụ

Âm thanh viên hạng IV: tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành điện – điện tử, điện tử viễn thông, âm thanh, điện thanh, vô tuyến điện;

Diễn viên ca: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn (Thanh nhạc, Sư phạm nhạc, Quản lý âm nhạc). Trường hợp không đào tạo qua các trường chuyên nghiệp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Diễn viên múa: có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn (múa, sư phạm nhạc). Trường hợp không đào tạo qua các trường chuyên nghiệp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp;

Diễn viên nhạc công: có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn (nhạc cụ, âm nhạc, sư phạm nhạc, quản lý âm nhạc). Trường hợp không đào tạo qua các trường chuyên nghiệp thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên ngành biểu diễn nghệ thuật do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học đối với vị trí dự tuyển âm thanh viên hạng IV

Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên; đối với diễn viên là người có năng khiếu đ c biệt, tuổi dự tuyển phải từ đủ 15 tuổi tính đến ngày 01/10/2021 và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nêu trên;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm: diễn viên ca, múa, nhạc không dị tật bẩm sinh;

– Không thuộc đối tượng mất năng lực hành vi dân sự ho c bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. Nội dung và hình thức xét tuyển

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trưởng đoàn phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thi thực hành để kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100

Thời gian thực hành do Trưởng đoàn quyết định phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (kèm theo Thông báo xét tuyển viên chức 2021).

Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng việt.

Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT- BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Hai ảnh cỡ 4cm x 6cm (ghi họ và tên, ngày tháng, năm sinh phía sau ảnh); 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Lưu ý: đối với các thí sinh dự tuyển vị trí việc làm diễn viên hồ sơ dự tuyển không yêu cầu chứng chỉ tốt nghiệp Trung học phổ thông, chỉ nộp văn bằng chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn ho c chứng chỉ do cơ quan có thẩm quyền cấp.

* Ghi chú:

Người đăng ký dự tuyển phải cam kết trong phiếu dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đã được thông báo công khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản phôtô nộp trong hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Người trúng tuyển phải xuất trình bản gốc để kiểm tra đối chiếu trước khi quyết định tuyển dụng.

Không trả lại hồ sơ cho thí sinh dự tuyển.

Hồ sơ của thí sinh nếu khai không trung thực thì bị huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

V. Kinh phí dự tuyển

Mức thu 500.000đ/thí sinh, theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính.

VI. Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo xét tuyển công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận, cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; niêm yết tại trụ sở làm việc Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Đoàn Ca múa nhạc Dân tộc. Địa chỉ số 16, đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Số điện thoại: 0259.3822699.

***** Tài liệu đính kèm;

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.ninhthuan.gov.vn