Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức

10/04/2018

Học viện Chính trị khu vực IV tuyển dụng viên chức như sau:

– Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức chuyên ngành Triết học.

– Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

– Thời gian nộp hồ sơ: Đến hết ngày 20/04/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

Thongbao22-1 Thongbao22-2

Nguồn tin:  hcma4.vn