Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ tuyển dụng Công chức loại D năm 2022

14/05/2022

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Phú Thọ thông báo tuyển dụng Công chức loại D (Kiểm ngân viên Ngân hàng), cụ thể như sau:

1. Số lượng: 02 người; Giới tính: Nam;

2. Vị trí tuyển dụng: Kiểm ngân viên Ngân hàng;

3.   Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

3.1.Điều kiện chung (Áp dụng điều 36 luật CBCC; điều 4 thông tư 02/2021/TT-BNV, ngày 11/6/2021):

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có một quốc tịch là người Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng (lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ (Có giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ);

– Yêu cầu về phẩm chất: Chính trị, đạo đức.

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng; trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân;

+ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân theo quy định của pháp luật; tuân thủ pháp luật;

+ Tận tụy, trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan, công tâm; lịch sự, văn hóa và chuẩn mực trong giao tiếp;

+ Có lối sống và sinh hoạt lành mạnh, khiêm tốn, đoàn kết;

+ Thường xuyên có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất, trình độ, năng lực.

3.2.  Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí Kiểm ngân viên:

– Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, kinh tế.

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư sô 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

– Nắm vững quy định của Ngân hàng Nhà nước về thu đổi tiền rách nát, hư hỏng, không đủ tiêu chuẩn lưu thông;

– Thông thạo quy định về kiểm đếm, đóng gói, giao nhận tiền;

– Thông thạo chế độ, chính sách về tiền tệ và quản lý tiền mặt;

– Sử dụng thông thạo máy kiểm đếm tiền và các công cụ hỗ trợ khác;

– Viết chữ, số sạch, đẹp, rõ ràng;

3.3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Ưu tiên trong tuyển dụng: Các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

5.   Hồ sơ dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

– Sơ yếu lý lịch có dán ảnh cỡ 4×6, có đóng dấu giáp lai và có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao có công chứng: Giấy khai sinh; các văn bằng chứng chỉ; bảng điểm kết quả học tập.

– Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện hoặc trung tâm y tế cấp huyện, thị, thành trở lên trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).

– Hai (02) ảnh màu cỡ 4×6 chụp trong thời gian 6 tháng tính tới ngày đăng ký dự tuyển và hai (02) phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ và số điện thoại.

– Toàn bộ hồ sơ nói trên đựng trong túi hồ sơ và ghi rõ tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc khi cần thiết.

6.   Hình thức và nội dung tuyển dụng:

Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Thi tuyển công chức thực hiện qua 02 vòng thi như sau:

* Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi (tiếng Anh) theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30

phút.

Miễn  phần  thi ngoại ngữ đối với các  trường hợp: Có  bằng tốt nghiệp  đại học,

sau đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học.

Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

+ Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

+ Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí Kiểm ngân viên.

+ Thang điểm: 100 điểm.

+ Thời gian thi: 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

* Ghi chú: Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

7.   Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và lệ phí dự tuyển:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 16/5/2022 đến hết ngày 15/6/2022.

– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ (trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính): Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, số 1478, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; điện thoại liên hệ: 3848075 (Trường hợp nộp trực tiếp thì từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và trong giờ hành chính).

– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự tuyển và không hoàn trả nếu thí sinh không dự tuyển.

8. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Thời gian thi tuyển dự kiến trong tháng 06 + 07 + 08/2022, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Phú Thọ; NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ sẽ thông báo đến từng thí sinh khi đảm bảo các điều kiện dự tuyển theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ không tổ chức ôn thi dưới mọi hình thức.

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ thông báo.

Nguồn tin: www.sbv.gov.vn