Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2024

11/04/2024

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức thi tuyển công chức loại D năm 2024 vào làm việc tại NHNN chi nhánh tỉnh Tiền Giang, cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng

TT Vị trí việc làm Số lượng
1 Nhân viên Tiền tệ – Kho quỹ 01

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện chung
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Nam: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có lý lịch bản thân và gia đình rõ ràng;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ;
– Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.
2.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng
Đối tượng ưu tiên và điểm ưu tiên thực hiện theo quy định tại Điều 5 Mục 1 Chương II của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể như sau:
“1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức:
a, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
b, Người dân tộc thiểu số, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cở sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
c, Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.”
Lưu ý: Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hồ sơ dự tuyển
i) Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020);
(ii) Bản photo: Các văn bằng, chứng chỉ theo quy định; Bảng điểm kết quả học tập của từng bậc đào tạo phù hợp với vị trí dự tuyển;
(iii) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có);
– Các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
Lưu ý:
Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng nếu nộp sau ngày hết hạn nhận hồ sơ thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định.
Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Tiền Giang thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
5. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng
5.1 Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
5.2 Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:
a) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
– Hình thức thi: trắc nghiệm trên giấy
– Nội dung thi gồm 3 phần:
Phần 1: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ngành lĩnh lực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí cần tuyển. Thời gian thi 60 phút;
Phần 2: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi (tiếng Anh). Thời gian thi 30 phút;
Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp: (i) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển; (ii) có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
Phần 3: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
– Hình thức thi: Phỏng vấn
– Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có tối đa 15 phút chuẩn bị).

– Thang điểm: 100 điểm.
* Ghi chú: Không thực hiện phúc khảo đối với hình thức thi phỏng vấn tại vòng 2.
6. Xác định người trúng tuyển
6.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có kết quả điểm thi tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
6.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3 (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
6.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển và lệ phí
7.1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/4/2024 đến hết ngày 15/5/2024.
7.2. Địa điểm nhận hồ sơ:
– Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, số 37 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ, điện thoại 0273.3970012) vào các ngày làm việc trong tuần (buổi sáng từ 8h đến 10h30, buổi chiều từ 14h đến 16h).
– Đối với trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu chính, việc đăng ký dự tuyển chỉ hoàn tất khi thí sinh nhận được email xác nhận đã nhận được hồ sơ và lệ phí dự tuyển của Chi nhánh.
Lưu ý: hồ sơ đã nộp không trả lại.
7.3. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh, quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Lệ phí nộp cùng hồ sơ dự tuyển và không hoàn trả nếu thí sinh không dự tuyển.
8. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
– Thời gian thi tuyển dự kiến trong tháng 05/2024.
– Địa điểm: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang, số 37 đường 30/4, phường 1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

9. Đăng tải thông tin
Các thông tin sau sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn;
– Danh sách thí sinh đủ/ không đủ điều kiện thi tuyển;
– Thời gian, địa điểm thi tuyển Vòng 1, phỏng vấn Vòng 2;
– Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển.
Đề nghị thí sinh thường xuyên truy cập Website của Ngân hàng Nhà nước mục Tuyển dụng để cập nhật thông tin kịp thời.
Lưu ý: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang không tổ chức lớp ôn thi dưới mọi hình thức./.

Nguồn tin: sbv.gov.vn