Nhà xuất bản Khoa học xã hội tuyển dụng cán bộ năm 2019

10/10/2019

Nhà xuất bản Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tuyển dụng cán bộ làm việc tại Phòng Kế hoạch – Sản xuất cụ thể như sau:

Nhà xuất bản Khoa học xã hội tuyển dụng cán bộ năm 2019

Nhà xuất bản Khoa học xã hội tuyển dụng cán bộ năm 2019

Nguồn tin: ajc.hcma.vn