Phòng Công chứng số 1- Sở tư pháp tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022

13/01/2022

Phòng Công chứng số 1- Sở tư pháp tỉnh Bình Định tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 12/01/2022 đến hết ngày 12/02/2022

– Địa điểm: Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Định, ố 139 Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: stp.binhdinh.gov.vn