Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019

11/10/2018

Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Mang Thít, Vĩnh Long tuyển dụng giáo viên năm học 2018 – 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non: 08 chỉ tiêu.

– Giáo viên Tin học bậc Tiểu học: 03 chỉ tiêu.

2. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 05/10/2018 đến ngày 25/10/2018.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng như sau:

952-tuyển-dụng-viên-chức-1

952-tuyển-dụng-viên-chức-2 952-tuyển-dụng-viên-chức-3 952-tuyển-dụng-viên-chức-4

Nguồn tin: pgdmangthit.edu.vn