Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2019

16/08/2019

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 12/08/2019 đến hết ngày 12/09/2019 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam.

*** Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: vienkiemsathanam.gov.vn

>>> Xem thêm: Viện kiểm sát nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2019