Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018

01/10/2018

Sở Công Thương tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức năm 2018 như sau:

54TBVPSTD-signed

>> Xem thêm: UBND tỉnh Gia Lai tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện năm 2018

Nguồn tin: sct.gialai.gov.vn